Tips från en föreläsning med veterinären Sarah Heath som bla. skrivit boken "Why Does My Cat?"


Bostadsarrangemang:
Katter vill ha sovplats, matplats, vattenskål och toalåda på olika platser.

Hankattens inverkan: Hankattens (faderns) ”boldness” (ungefär framåtanda) har stor betydelse och går att mäta, dvs. en hankatt som är social och framåt kommer sannolikt att ge detta i arv till sin avkomma. Även modern inverkar men det går inte att mäta på samma sätt då kattungen även kommer att lära sig beteenden av sin mor.

Förebyggande åtgärder mot aggression:
Katten bör redan som riktigt ung få uppleva det vi vill att den ska klara som vuxen. Om man vill att katten ska klara ex. utställningsmiljön psykiskt bör den alltså vara på utställning redan vid 6-8 veckors ålder (vilket ju inte är möjligt av andra skäl). Den bör träffa minst 4 olika personer före 7 veckors ålder för att vara helt socialiserad på människa, annars finns risk att den enbart blir knuten till en individ inte till människor generellt.

Grupperingar:
Katter som lever i ett multikatthushåll kommer inte alltid att leva ihop. Det är inte ovanligt att katterna bildar egna grupperingar inom hushållet – grupperna (eller även en enskild katt) kan då ha samma matplats och sovplats men kommer att undvika varandra om det går. Därför är det viktigt med flera matplatser, sovplatser och toalådor.

Skillnad mellan människa, hund och katt:
Katt saknar aggressionsdämpande signaler och kan inte visa underkastelse. Katten förstår sig inte alls på bestraffning då den inte har behov av att återknyta kontakten och den kommer inte heller att fjäska som en hund. Därför är bestraffning enbart stressande och det lär inte katten något.

Att visa ilskereaktioner i samband med att något farligt händer:
I kattens ögon kommer det alltid att löna sig att fly, fäkta eller fräsa i samband med att man blir rädd eller arg. Om inte annat för att det aldrig går att överbevisa katten om att ”det var ju inte så farligt”.